Сучасне діловодство

Розділ 7. Трансформація строкового трудового договору в безстроковий
№ 04 / 2022, жовтень
Розділ 6. Укладення строкового трудового договору на період воєнного стану
№ 04 / 2022, жовтень
Розділ 4. Оформлення на роботу працівника за строковим трудовим договором
№ 04 / 2022, жовтень
Розділ 3. Деякі особливості укладення строкового трудового договору
№ 04 / 2022, жовтень
Розділ 2. Строковий трудовий договір: визначення та умови укладення
№ 04 / 2022, жовтень
Розділ 5. Оформлення звільнення особи з інвалідністю
№ 03 / 2022, липень
Розділ 3. Оформлення прийняття на роботу осіб з інвалідністю
№ 03 / 2022, липень
Розділ 4. Звільнення у зв’язку з відсутністю працівника на роботі понад 4 місяці
№ 02 / 2022, квітень
Розділ 3. Прогул як підстава для звільнення
№ 02 / 2022, квітень
Розділ 2. Звільнення працівника у зв’язку зі знищенням підприємства
№ 02 / 2022, квітень
Розділ 1. Найскладніші випадки звільнення: алгоритм у зразках
№ 02 / 2022, квітень
РОЗДІЛ 4. Особливості звільнення за укладеним строковим трудовим договором
№ 01 / 2022, січень
РОЗДІЛ 3. Етапи звільнення працівника за угодою сторін
№ 01 / 2022, січень
РОЗДІЛ 2. Особливості припинення трудового договору за власним бажанням у зв’язку з порушенням законодавства про працю, умов трудового чи колективного договору
№ 01 / 2022, січень
РОЗДІЛ 1. Звільнення за власним бажанням працівника за наявності поважних причин та без таких
№ 01 / 2022, січень