Розділ I. Відрядження: основні поняття та законодавче регулювання

Права та гарантії працівників при службових відрядженнях визначено статтею 121 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), проте в цій нормі відсутнє визначення «службове відрядження».

Стаття відкрита для передплатників