Розділ 6. Зразки наказів про прийняття на роботу та інших кадрових документів

Як зазначалося, на підставі укладеного трудового договору, незалежно від форми (письмова чи усна), або контракту служба персоналу підприємства готує проєкт наказу про прийняття працівника на роботу (призначення на посаду), заповнюючи типову форму № П-1 або використовуючи бланк наказу підприємства.

Стаття відкрита для передплатників