Розділ 2. Що таке атестація робочих місць за умовами праці

Термін «атестація» (від лат. attestatio — посвідчення) в нормативно-правових актах використовується здебільшого у розумінні комісійного оцінювання чогось, перевірки відповідності встановленим вимогам, стандартам (технічних характеристик механізму (агрегату), споживчих якостей продукції (товару), рівня кваліфікації, професійної підготовки працівника, стану робочого місця тощо).

Стаття відкрита для передплатників