Розділ 3. Прогул як підстава для звільнення

Відповідно до пункту 4 статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі прогулу (у т. ч. відсутності працівника на роботі понад 3 год протягом робочого дня) без поважних причин.

Стаття відкрита для передплатників