Розділ 5. Документальне оформлення результатів атестації

На кожне робоче місце, що підлягає Атестації, атестаційною комісією складається Карта за формою, що міститься в додатку 2 до Методичних рекомендацій № 41. Згідно з додатком 1 до Методичних рекомендацій № 41 Карта — це документ, в якому вміщуються кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги та компенсації.

Стаття відкрита для передплатників