Розділ 3. Організація роботи з підготовки до проведення атестації

З огляду на те, що відповідно до пункту 1.5 розділу 1 Методичних рекомендацій № 41 відповідальність за своєчасне та якісне проведення Атестації покладається на керівника (власника) підприємства, а здійснення організаційного, методичного керівництва і контролю за проведенням роботи з організації і проведення Атестації на всіх етапах відповідно до пункту 2.1 розділу 2 Методичних рекомендацій № 41 — на атестаційну комісію, першим кроком з організації і проведення Атестації є видання керівником підприємства наказу (додаток 4), в якому він:

Стаття відкрита для передплатників