Розділ 4. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу та оцінка умов праці

Пунктом 6.1 Рекомендацій № 42 передбачено, що робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на працівників усіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією праці (розд. I Карти умов праці; далі — Карта), сукупних факторів технічного й організаційного рівня умов праці (розд. II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров’я. Тож після складення переліку робочих місць, що підлягають Атестації, слід перейти до вивчення на цих робочих місцях факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Стаття відкрита для передплатників