РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ДИРЕКТОРОМ

Як відомо, трудові відносини з будь-яким працівником оформлюються шляхом укладення з ним трудового договору, під яким згідно з частиною першою статті 21 КЗпП розуміється угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Стаття відкрита для передплатників