РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Як відомо, будь-який роботодавець наділений владними повноваженнями. Такі повноваження полягають в тому, що працівники після укладення з ними трудових договорів перебувають в підпорядкуванні роботодавця — і в разі невиконання чи неналежного виконання без поважних причин працівником своїх трудових обов’язків, визначених законом, правилами трудового розпорядку, колективним договором та трудовим договором, роботодавець має право самостійно, без звернення до будь-яких державних органів, притягнути такого працівника до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності.    

Стаття відкрита для передплатників