Розділ 1. Робоче місце — найважливіший первинний елемент виробничо­-технологічної структури підприємства

На практиці поняття «робоче місце» інколи ототожнюють з іншими схожими та взаємопов’язаними поняттями, такими як «місце роботи» та «посада». Зокрема, в абзаці 2 пункту 1.3 розділу І Порядку № 94 зазначено: «основне місце роботиробоче місце, визначене роботодавцем працівнику, на якому він працює на момент настання страхового ризику».

Стаття відкрита для передплатників