Розділ 1. Трудовий договір як акт про прийняття на роботу

Під прийняттям на роботу за трудовим договором розуміється система проведених роботодавцем заходів юридичного, організаційного й технічного характеру, спрямованих на працевлаштування особи, зокрема забезпечення її робочим місцем і передбаченими законодавством та цим договором умовами праці. Основним таким заходом є укладення трудового договору.

Стаття відкрита для передплатників