Розділ 2. Загальні вимоги щодо подання документів при прийнятті на роботу

Укладення трудового договору — установлена в законодавстві процедура погодження, підписання й оформлення трудового договору, унаслідок чого працівник і роботодавець набувають прав та беруть на себе обов’язки, установлені в законодавстві про працю.

Стаття відкрита для передплатників