Розділ 3. Деякі особливості укладення строкового трудового договору

Законодавство не містить жодних обмежень щодо кількості строкових трудових договорів на одному підприємстві. Новий строковий трудовий договір відразу після розірвання попереднього можна укладати з працівником необмежену кількість разів. Але якщо суд встановить багаторазове продовження договірних відносин із працівником, який виконує одну і ту саму функцію, договір можуть визнати безстроковим.

Стаття відкрита для передплатників