Вступ

Україна в розділі І Конституції України проголошена соціальною державою, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя й вільний розвиток людини. Соціальна держава виступає гарантом і захисником інтересів, прав та свобод не якоїсь однієї або кількох груп населення, а всіх членів суспільства. Світове співтовариство про соціальних характер держави судить і за її ставленням до осіб з інвалідністю.

Стаття відкрита для передплатників