Розділ 1. Право на працю осіб з інвалідністю

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Держава створює умови для повного здійснення громадянами (у т. ч. особами з інвалідністю) права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

Стаття відкрита для передплатників