Розділ 4. Гарантії щодо умов праці та відпочинку осіб з інвалідністю

Відповідно до частини першої статті 172 КЗпП у випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. Ця норма частини першої статі 172 КЗпП не зобов’язує безпосередньо роботодавця забезпечувати умови для використання праці осіб з інвалідністю, а відсилає до спеціального законодавства, яке повинне регулювати відповідні суспільні відносини.

Стаття відкрита для передплатників