Розділ 2. Правила та особливості прийняття на роботу різних категорій працівників

Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою (ст. 2 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників