РОЗДІЛ 1. Звільнення за власним бажанням працівника за наявності поважних причин та без таких

Право працівника розірвати з власної ініціативи трудовий договір, укладений на невизначений строк, передбачено статтею 38 КЗпП. Проте сама назва цієї статті не містить терміна «за власним бажанням».

Стаття відкрита для передплатників