РОЗДІЛ 5. Прийняття на роботу за конкурсом як підстава звільнення

Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за 2 тижні (ст. 38 КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників