РОЗДІЛ 5. НАЙПОШИРЕНІШІ ПОРУШЕННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Наведемо найпоширеніші помилки, яких припускаються робото-давці, та норми законодавства про працю, які при цьому порушуються (таблиця 14).

Стаття відкрита для передплатників