НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Конвенція № 132 — Конвенція Міжнародної організації праці № 132 «Про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році)», ратифікована Законом України від 29 травня 2001 року № 2481-III

Стаття відкрита для передплатників