Розділ 4. Особливості укладення трудового договору з деякими категоріями працівників

Строковий трудовий договір відповідно до частини другої статті 23 КЗпП укладають у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених у законодавчих актах. Пленум Верховного Суду України у Постанові № 9 зазначив, що укладення трудового договору на визначений строк, якщо відсутні зазначені умови, є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку.

Стаття відкрита для передплатників