Розділ 3. Планування щорічних відпусток

Обов’язковість складання графіка відпусток передбачено частиною четвертою статті 79 КЗпП та частиною десятою статті 10 Закону № 504. Цими нормами передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (далі — профспілка), і доводяться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їхнього відпочинку.

Стаття відкрита для передплатників