РОЗДІЛ 4. Особливості звільнення за укладеним строковим трудовим договором

Зазвичай строковий трудовий договір припиняється після закінчення його строку (п. 2 ст. 36 КЗпП). Якщо в останній день строку трудового договору працівник не був звільнений і трудові відносини фактично тривають, договір вважається продовженим на невизначений строк (частина перша ст. 391 КЗпП). Звільнення за цією підставою не є звільненням за ініціативою роботодавця, тому воно може відбутися і в період тимчасової непрацездатності працівника, і під час його перебування у відпустці.

Стаття відкрита для передплатників