РОЗДІЛ 1. Призначення на посаду за конкурсом

На сьогодні у КЗпП і взагалі в українському трудовому законодавстві відсутнє визначення поняття «конкурс». КЗпП лише вказує на те, що прийняття на роботу за конкурсом є поважною причиною, зумовленою неможливістю продовжувати роботу, і підставою для працівника розірвати трудовий договір з колишнім роботодавцем у зручний для себе час без дотримання вимоги про необхідність попередити роботодавця про звільнення за два тижні.

Стаття відкрита для передплатників