РОЗДІЛ 1. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Адміністративна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, яка застосовується за «негрубі» правопорушення.

Стаття відкрита для передплатників