Вступ. Про автора

Стаття 43 Конституції України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Для будь-якого виду суспільно-корисної діяльності людини загальним мірилом кількості затраченої нею праці є час, упродовж якого тривала така діяльність. У трудових відносинах, що виникають унаслідок укладення трудового договору, час, протягом якого провадиться трудова діяльність працівника, підлягає суворій правовій регламентації залежно від статусу працівника та умов праці і визначається як робочий час.

Стаття відкрита для передплатників