Розділ 2. Склад та структура робочого часу

КЗпП не дає нормативно-правової підстави для визначення складу робочого часу, а тому його слід детально і чітко визначити в колективному договорі з урахуванням правил чинних нормативно-правових актів. При визначенні складу робочого часу в колективних договорах варто враховувати також нормативні акти колишнього Союзу РСР з цього питання, які зберігають чинність в Україні і не суперечать Конституції та законодавству України.

Стаття відкрита для передплатників