Нормативно-правові акти

Умовні скорочення

 • Конституція України
 • Конвенція про права дитини — Конвенція ООН «Про права дитини» від 20 листопада 1989 ро-ку, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року № 789-ХІІ
 • КЗпП — Кодекс законів про працю України
 • ККУ — Кримінальний кодекс України
 • КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • ПКУ — Податковий кодекс України
 • СКУ — Сімейний кодекс України
 • ЦКУ — Цивільний кодекс України
 • Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII
 • Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Ук-раїні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ
 • Закон № 1788 — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-ХІІ
 • Закон № 2811 — Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII
 • Закон № 2998 — Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998-XII
 • Закон № 3356 — Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII
 • Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР
 • Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV
 • Закон № 2109 — Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16 листопада 2000 року № 2109-III
 • Закон № 2402 — Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III
 • Закон № 5067 — Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI
 • Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
 • Закон № 2629 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII
 • Постанова № 9 — постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9
 • Порядок № 226 —  Порядок надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169
 • Порядок № 1227 —  Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227
 • Правила опіки — Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88 
 • Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455
 • Лист № 235/0/15-08/13 — лист Міністерства праці та соціальної політики України «Роз’яснення щодо застосування статті 19 Закону України «Про відпустки» (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)» від 14 квітня 2008 року № 235/0/15-08/13
 • Лист № 201/13/116-10 — лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо народилася друга дитина» від 12 липня 2010 року № 201/13/116-10
 • Лист № 306/13/116-10 — лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо надання соціальної додаткової відпустки» від 4 жовтня 2010 року № 306/13/116-10
 • Лист № 307/13/133-11 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання роз’яснення (щодо права на додаткову відпустку працівників, які мають дітей)» від 20 жовтня 2011 року № 307/13/133-11
 • Лист № 193/13/123-14 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання додаткової відпустки одинокій матері» від 30 травня 2014 року № 193/13/123-14
 • Лист № 292/13/133-14 — лист Міністерства соціальної політики України «Про надання відпусток особам, що мають дітей» від 31 липня 2014 року № 292/13/133-14
 • Лист № 76/13/116-15 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей» від 25 лютого 2015 року № 76/13/116-15
 • Лист № 4053/0/14-15/18 — лист Міністерства соціальної політики України «Про надання роз’яснень» від 24 березня 2015 року № 4053/0/14-15/18
 • Лист № 256/13/116-15 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання відпусток» від 12 травня 2015 року № 256/13/116-15
 • Лист № 225/06/186-15 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо ведення табелю обліку використання робочого часу працівника у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації та тривалості відпусток деяким категоріям працівників» від 5 червня 2015 року № 225/06/186-15
 • Лист № 435/13/116-16 — лист Міністерства соціальної політики України «Про порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей» від 5 серпня 2016 року № 435/13/116-16
 • Лист № 438/13/116-16  — лист Міністерства соціальної політики України «Про надання роз’яснень» від 5 серпня 2016 року № 438/13/116-16
 • Лист № 132/0/101-17/284 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо грошової компенсації днів відпустки» від 19 січня 2017 року № 132/0/101-17/284
 • Лист № 228/0/206-19 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо оформлення відпустки по вагітності та пологах» від 28 лютого 2019 року № 228/0/206-19
 • ДФС — Державна фіскальна служба України
 • МСЕК — медико-соціальна експертна комісія
 • Мінсоцполітики — Міністерство соціальної політики України